Välkommen till Serieskolan

­– Seriestaden Malmös hjärta

Serieskolan är mer än bara en skolverksamhet ­– vi öppnar dörren till det professionella serieskapandet. Lärarna på Serieskolan är väl etablerade inom seriebranschen och skolan är en aktiv del av Sveriges kulturliv. Lokalerna på Kulturhuset Mazetti utgör basen för en professionell gemenskap som stödjer och hjälper dig att utvecklas konstnärligt och etablera dig inom seriebranschen.

Serieskolans har ett nationellt såväl som internationellt fokus och tidigare kursdeltagare är idag framstående serieskapare och aktörer i en allt växande svensk serieflora.