Ansökan

AnsökanFoto: Steve Nyberg

År 2018 är ansökningstiden mellan 5 mars och 2 april. Ansöker gör du via ett ansökningsformulär. Ansökan kompletteras dessutom enligt nedan med fysiskt insända arbetsprover, som sänds till:

Kvarnby folkhögskola, Serieskolan
Kvarnbyvägen 68
212 36 Malmö

OBS! Skicka inte arbetsproverna till någon annan enhet, de riskerar att komma bort.

 

Serier år ett

Ansökan görs via ett ansökningsformulär. Ansökan kompletteras med insända arbetsprover. Skicka maximalt 10 kopierade sidor i A4-format.

OBS! Vi tar inte emot digitala filer och skicka inte originalteckningar.
Se till att ditt namn och din mailadress finns med på alla papper i ansökan.

Arbetsproverna ska bestå av berättelser i serieform, inte enskilda teckningar, men gärna skämtteckningar, seriestrippar etc.
Förslag på vad du kan skicka som arbetsprover:

 • Färdiga seriesidor (tuschade och eventuellt färglagda)
 • Strippserier
 • Skämtteckningar
 • Serier i varierande tekniker

Vill du skicka med egna fansin, skicka max två stycken.
Om du arbetar mycket digitalt vill vi se något du ritat analogt också.

Skicka inte bara blyertsskisser, för få sidor eller enbart illustrationer. Fyll helst din kvot med så mycket serier som möjligt, helst färdiga verk.

Bifoga ett ansökningsbrev på max 1 A4 (textstorlek 12) som beskriver:

 • Kort om dig och dina intressen.
 • Dina tidigare studier och/eller jobb.
 • Vad du vill skapa för serier.
 • Kort sammanfattning av dina arbetsprover.

 

Underlag för antagning till Serier år ett 

När vi läser dina arbetsprover letar vi efter berättande, bildspråk, kvalitét, originalitet och potential. Utöver det försöker vi skapa en dynamisk sammansättning av olika konstnärliga uttryck i klassen.

Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av serieteckning och/eller berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand. Vi ser positivt på att du har ambitioner att nå ut med dina serier till läsare. Vi ser positivt på erfarenheter av samarbeten i grupp inom till exempel föreningsverksamhet eller annat.

 


 

Serier år två

Ansökan görs via ett ansökningsformulär. Ansökan kompletteras med projektbeskrivning. Om du inte gått Serier år ett, komplettera även med arbetsprover.

Projektbeskrivningen ska innehålla:

 • Kort beskrivning av projektet.
 • Målsättning, t.ex. publiceringsplaner.
 • Tidsplan.
 • Minst två mentorer, ska vara kontaktade innan ansökan.
 • Gymnasiebetyg.
 • Arbetsprover, minst 2 exempel från projektet, gärna seriesidor.

 

Underlag för antagning till Serier år två

När vi läser din projektbeskrivning tittar vi på hur komplett den är, ambitionsnivå, genomförbarhet och relevans. Vi ser det som positivt om mentorer tackat ja och om du redan har påbörjat projektet.

När vi läser dina arbetsprover letar vi efter berättande, bildspråk, kvalitét, originalitet och verkshöjd. Utöver det försöker vi skapa en dynamisk sammansättning av olika konstnärliga uttryck i klassen.

Du behöver ha tidigare erfarenhet av serieteckning och/eller berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand. Vi ser positivt på att du redan har kanaler för att nå ut med dina serier till läsare. Vi ser positivt på erfarenheter av samarbeten i grupp inom till exempel föreningsverksamhet eller annat.

 


 

Kreativt friår

Ansökan kompletteras med projektbeskrivning med syfte, målsättning och tidsplan samt relevanta publikationer.