Ansökan

AnsökanFoto: Steve Nyberg

År 2017 är ansökningstiden mellan 27 februari och 31 mars. Ansöker gör du via ett ansökningsformulär. Ansökan kompletteras dessutom enligt nedan med fysiskt insända arbetsprover, som sänds till:

Kvarnby folkhögskola, Serieskolan
Kvarnbyvägen 68
212 36 Malmö.

OBS! Skicka inte arbetsproverna till någon annan enhet, de riskerar att komma bort.

 

Serier år ett: Görs via ett ansökningsformulär. Ansökan kompletteras med insända arbetsprover. Skicka maximalt 10 kopierade sidor i A4-format.

OBS! Vi tar inte emot digitala filer och skicka inte originalteckningar.
Se till att ditt namn och din mailadress finns med på alla papper i ansökan.

Arbetsproverna ska bestå av berättelser i serieform, inte enskilda teckningar, men gärna skämtteckningar, seriestrippar etc.
Förslag på vad du kan skicka som arbetsprover:

 • Färdiga seriesidor (tuschade och eventuellt färglagda)
 • Strippserier
 • Skämtteckningar
 • Serier i varierande tekniker

Vill du skicka med egna fansin, skicka max två stycken.
Om du arbetar mycket digitalt vill vi se något du ritat analogt också.

Skicka inte bara blyertsskisser, för få sidor eller enbart illustrationer. Fyll helst din kvot med så mycket serier som möjligt, helst färdiga verk.

Bifoga ett ansökningsbrev på max 1 A4 (textstorlek 12) som beskriver:

 • Kort om dig och dina intressen
 • Dina tidigare studier och/eller jobb
 • Vad du vill skapa för serier
 • Kort sammanfattning av dina arbetsprover

 

Serier år två: Görs via ett ansökningsformulär. Ansökan kompletteras med projektbeskrivning. Om du inte gått Serier år ett, komplettera även med arbetsprover.

Projektbeskrivningen ska innehålla:

 • Syftet med projektet
 • Målsättning, t.ex. publiceringsplaner
 • Tidsplan
 • Mentorer, ska vara kontaktade innan ansökan
 • Gymnasiebetyg
 • Arbetsprover, minst 2 exempel från projektet, gärna seriesidor

 

Kreativt friår: Ansökan kompletteras med projektbeskrivning med syfte, målsättning och tidsplan samt relevanta publikationer.