Foto: Steve Nyberg

År 2020 är ansökningstiden mellan 9 mars och 1 maj. 

Du kan bara skicka in arbetsproverna på ett sätt, som en enda PDF-fil med ditt personliga brev först. Du skickar in arbetsproverna samtidigt som du gör din ansökan, så se till att ha dem redo då. Alla arbetsprover och brevet ska vara i en enda PDF-fil och inte flera stycken. Vi tar inte emot fysiska arbetsprover per post.

Ansökan till kursen Serieskapande

Ansökan görs via detta  ansökningsformulär. Där kan du skicka in dina arbetsprover i digital form som en PDF-fil. Instruktioner finner du vid ansökningsformuläret. Arbetsproverna får bestå av max 10 seriesidor/bilder. Du ska inte skicka in dina tidigare skolbetyg som del av ansökan till Serier år ett.

Arbetsproverna ska bestå av berättelser i serieform, inte enskilda teckningar, men gärna skämtteckningar, seriestrippar etc.
Förslag på vad du kan skicka som arbetsprover:

 • Färdiga seriesidor (tuschade och eventuellt färglagda)
 • Strippserier
 • Skämtteckningar
 • Serier i varierande tekniker

Skicka inte bara blyertsskisser, för få sidor eller enbart illustrationer. Fyll helst din kvot med så mycket serier som möjligt, helst färdiga verk.

Bifoga ett ansökningsbrev på max 1 A4 (textstorlek 12) som beskriver:

 • Kort om dig och dina intressen.
 • Dina tidigare studier och/eller jobb.
 • Vad du vill skapa för serier och varför.
 • Kort sammanfattning av dina arbetsprover.

Underlag för antagning till kursen Serieskapande

När vi läser dina arbetsprover letar vi efter berättande, bildspråk, kvalitét, originalitet och potential. Utöver det försöker vi skapa en dynamisk sammansättning av olika konstnärliga uttryck i klassen.

Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av serieteckning och/eller berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand. Vi ser positivt på att du har ambitioner att nå ut med dina serier till läsare. Vi ser positivt på erfarenheter av samarbeten i grupp inom till exempel föreningsverksamhet eller annat.

Ansökan till kursen Serieprojekt

Ansökan görs via ett ansökningsformulär. Via detta ansökningsformulär ska du kunna sända in din projektbeskrivning, gymnasiebetyg och arbetsprover i digital form som en PDF-fil. Instruktioner finner du vid ansökningsformuläret.

Projektbeskrivningen ska innehålla:

 • Kort beskrivning av projektet.
 • Målsättning.
 • Publiceringsplaner.
 • Tidsplan.
 • Minst två mentorer, som ska vara kontaktade innan ansökan. Mentorerna ska vara kopplade till ditt projekt men behöver inte vara serieskapare. Vi ser helst inte att dessa är en del av din familj, om det inte finns goda anledningar till detta. Sök mentorer utanför din krets och utöka ditt kontaktnät. Du ska ha kontakt med dina mentorer regelbundet under året, t.ex. via mail eller möten, för att få feedback och hjälp i projektet. Det räcker med en handfull tillfällen under året.

Underlag för antagning till kursen Serieprojekt

När vi läser din projektbeskrivning tittar vi på hur komplett den är, ambitionsnivå, genomförbarhet och relevans. Vi ser det som positivt om mentorer tackat ja och om du redan har påbörjat projektet.

När vi läser dina arbetsprover letar vi efter berättande, bildspråk, kvalitét, originalitet och verkshöjd. Utöver det försöker vi skapa en dynamisk sammansättning av olika konstnärliga uttryck i klassen.

Du behöver ha tidigare erfarenhet av serieteckning och/eller berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand. Vi ser positivt på att du redan har kanaler för att nå ut med dina serier till läsare. Vi ser positivt på erfarenheter av samarbeten i grupp inom till exempel föreningsverksamhet eller annat.

Ansökan till kursen Kreativt friår

Ansökan görs via vårt kontaktformulär innan ansökningstidens slut. Kompletteras med projektbeskrivning med syfte, målsättning och tidsplan samt relevanta publikationer.

Close Menu