Ansökan

AnsökanFoto: Steve Nyberg

År 2019 är ansökningstiden mellan 4 mars och 2 maj. Ansöker gör du via ett ansökningsformulär.

I år kan du bara skicka in arbetsproverna på ett sätt, som en enda PDF-fil med ditt personliga brev först. Du skickar in arbetsproverna samtidigt som du gör din ansökan, så se till att ha dem redo då. Alla arbetsprover och brevet ska vara i en enda PDF-fil och inte flera stycken.

Skicka inte in arbetsproverna mer än en gång.

Serier år ett

Ansökan görs via ett ansökningsformulär. Via detta ansökningsformulär ska du kunna sända in arbetsprover i digital form eller till den adress du finner i formuläret. Du ska inte skicka in dina tidigare skolbetyg som del av ansökan till Serier år ett.

Arbetsproverna ska bestå av berättelser i serieform, inte enskilda teckningar, men gärna skämtteckningar, seriestrippar etc.
Förslag på vad du kan skicka som arbetsprover:

 • Färdiga seriesidor (tuschade och eventuellt färglagda)
 • Strippserier
 • Skämtteckningar
 • Serier i varierande tekniker

Vill du skicka med egna fansin, skicka max två stycken.

Skicka inte bara blyertsskisser, för få sidor eller enbart illustrationer. Fyll helst din kvot med så mycket serier som möjligt, helst färdiga verk.

Bifoga ett ansökningsbrev på max 1 A4 (textstorlek 12) som beskriver:

 • Kort om dig och dina intressen.
 • Dina tidigare studier och/eller jobb.
 • Vad du vill skapa för serier.
 • Kort sammanfattning av dina arbetsprover.

Underlag för antagning till Serier år ett 

När vi läser dina arbetsprover letar vi efter berättande, bildspråk, kvalitét, originalitet och potential. Utöver det försöker vi skapa en dynamisk sammansättning av olika konstnärliga uttryck i klassen.

Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av serieteckning och/eller berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand. Vi ser positivt på att du har ambitioner att nå ut med dina serier till läsare. Vi ser positivt på erfarenheter av samarbeten i grupp inom till exempel föreningsverksamhet eller annat.


Serier år två

Ansökan görs via ett ansökningsformulär. Via detta ansökningsformulär ska du kunna sända in din projektbeskrivning, gymnasiebetyg och arbetsprover i digital form eller till den adress du finner i formuläret.

Projektbeskrivningen ska innehålla:

 • Kort beskrivning av projektet.
 • Målsättning, t.ex. publiceringsplaner.
 • Tidsplan.
 • Minst två mentorer, ska vara kontaktade innan ansökan.

Underlag för antagning till Serier år två

När vi läser din projektbeskrivning tittar vi på hur komplett den är, ambitionsnivå, genomförbarhet och relevans. Vi ser det som positivt om mentorer tackat ja och om du redan har påbörjat projektet.

När vi läser dina arbetsprover letar vi efter berättande, bildspråk, kvalitét, originalitet och verkshöjd. Utöver det försöker vi skapa en dynamisk sammansättning av olika konstnärliga uttryck i klassen.

Du behöver ha tidigare erfarenhet av serieteckning och/eller berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand. Vi ser positivt på att du redan har kanaler för att nå ut med dina serier till läsare. Vi ser positivt på erfarenheter av samarbeten i grupp inom till exempel föreningsverksamhet eller annat.


Kreativt friår

Ansökan kompletteras med projektbeskrivning med syfte, målsättning och tidsplan samt relevanta publikationer.