Serieskolan

SerieskolanFoto: Natalia Batista

Serieskolan är en konstutbildning med inriktning på tecknade serier. Målet med utbildningen är att ge kursdeltagarna en gedigen estetisk utbildning samt möjligheten att ta steget in i den professionella seriebranschen. Vad du som kursdeltagare vill jobba med – genre, stil, format etc. – är upp till dig, men du får genom föreläsningar, handledning och uppgifter en bred konstnärlig och hantverksmässig grund att stå på och möjlighet att ständigt utvecklas mot dina mål.

På Serieskolan erbjuder vi tre kurser. Samtliga är studiemedelsberättigande och på heltid. Klicka på respektive kurs för en närmare presentation.

Serieskolan har ett nära samarbete med aktiva serietecknare, redaktörer och förläggare inom seriebranschen, såväl i Sverige som i resten av världen. Lärarna har en stark förankring i och en lång erfarenhet av seriebranschen. Dessutom har skolan regelbundet etablerade serietecknare med svensk och internationell renommé som föredragshållare och gästlärare.

Du som studerar hos oss får tillgång till en kreativ och skapande miljö, en community som utgör basen för en professionell gemenskap som stödjer och hjälper dig att utvecklas konstnärligt och etablera dig inom seriebranschen. Du får fri tillgång till skolans lokaler och infrastruktur i det spännande Kulturhuset Mazetti, dygnet runt.

Serieskolans har ett nationellt såväl som internationellt fokus och tidigare kursdeltagare är idag framstående serieskapare och aktörer i en allt växande svensk serieflora.