Läsåret

SerierEttFoto: Fredrik Strömberg

Under skolåret deltar kursdeltagarna i flertalet projekt och återkommande moment, som att producera Serieskolans årsbok och avslutningsutställning, samt närvara på serierelaterade event.
Kursdeltagarna i Serier år två har i slutet av våren även en offentlig examinationsdag, som brukar ske på Stadsbiblioteket i Malmö.

Serieskolans undervisning följer en traditionell tidsplan för svenska skolor, med start vid mitten av augusti, avbrott för höstlov, jullov, sportlov och påsklov, samt avslutning i början av juni.

Nedan återfinns en del av hållpunkterna för innevarande läsår.

Kalendarium 2018/2019

Datum Höstterminen 2018
20/8 Skolstart
27-30/9 Bokmässan i Göteborg
29/10 – 4/11 Höstlov
21/12 Terminsslut

Datum Vårterminen 2019
7/1 Skolstart
18 – 24/2 Sportlov
23/2 – 24/2 Copenhagen Comics
2/3 – 3/3 Malmö Seriefest
15/4 – 22/4 Påsklov
5/6 – 6/6 Stockholms Internationella Seriefestival
Maj Slututställning i Rum för serier
7/6 Terminsslut