Läsåret

SerierEttFoto: Fredrik Strömberg

Under skolåret deltar kursdeltagarna i flertalet projekt och återkommande moment, som att producera Serieskolans årsbok och avslutningsutställning, samt närvara på serierelaterade event.
Kursdeltagarna i Serier år två har i slutet av våren även en offentlig examinationsdag, som brukar ske på Stadsbiblioteket i Malmö.

Serieskolans undervisning följer en traditionell tidsplan för svenska skolor, med start vid mitten av augusti, avbrott för höstlov, jullov, sportlov och påsklov, samt avslutning i början av juni.

Nedan återfinns en del av hållpunkterna för innevarande läsår.

 

Kalendarium 2017/2018

Datum Höstterminen 2017
21/8 Skolstart
28/9 – 1/10 Bokmässan i Göteborg
30/10 – 5/11 Höstlov
20/12 Julavslutning

Datum Vårterminen 2018
8/1 Skolstart
19 – 25/2 Sportlov
3 – 4/3 Malmö Seriefest
26/3 – 2/4 Påsklov
5-6/5 Stockholms Internationella Seriefestival
24/5 – 2/6 Slututställning i Rum för serier
8/6 Avslutning