På Serieskolan erbjuder vi tre kurser. Samtliga är studiemedelsberättigande och på heltid.
Läs om hur du ansöker till kurserna under Ansökan.

Serieskapande är en konstnärlig utbildning i serier, från idé till  publicering. Undervisningen varvar teoretiska lektioner och temaanknutna inlämningsuppgifter med praktiskt inriktat självständigt arbete, handledning, grupparbeten och workshops. Under två år lär du dig om dramaturgi, seriehistoria, serieteori, serieanalys, figurdesign, tuschteknik, digital bildbehandling, seriegenrer, publiceringsplattformar, marknadsföring och PR – och mycket mer.

Att nå ut med ditt serieskapande är en fundamental del av utbildningen. I kursen ingår undervisning i trycksaksproduktion och kursdeltagarna producerar egna tidningar, böcker och hemsidor, anordnar utställningar och deltar i mässor och festivaler i Sverige och internationellt. Vi besöks kontinuerligt av inbjudna gästföreläsare och du får kontakter med serienätverk, intresseorganisationer, förlag och andra presumtiva uppdragsgivare.

Förkunskaper: Grundskolebehörighet.
Kursen skiljer sig från den som tidigare erbjudits, läs mer under vår FAQ

Serieprojekt riktar sig till dig som vill bli professionell serietecknare. Du får under året möjlighet att förverkliga ett serieprojekt som ska etablera dig inom seriebranschen. För att kunna göra detta får du tillgång till egen ateljéplats och handledare. Studierna bedrivs till stor del individuellt, vilket ställer stora krav på dig. Du måste vara initiativrik, kunna hitta lösningar på praktiska problem och skaffa dig kontakter inom seriebranschen.

Du ska under ditt andra år hos oss förverkliga ett serieprojekt. För att kunna göra det får du din egen ateljéplats och en handledare på skolan. Vi rekommenderar dessutom att du skaffar minst en extern mentor, som ska vara såväl rådgivare som dörröppnare i seriebranschen.

Förkunskaper: Gymnasiebehörighet (kursen är eftergymnasial) samt avslutad grundutbildning inom serieskapande motsvarande vår kurs Serieskapande.

Serieskolans Kreativa friår erbjuder möjlighet för etablerade serieskapare att fördjupa sig i ett självformulerat årslångt projekt, med tillgång till arbetslokaler, teknisk utrustning etc.

Förkunskaper: Mångåriga professionella erfarenheter från seriebranschen.

Ansökan: Görs via vårt kontaktformulär innan ansökningstidens slut. Kompletteras med projektbeskrivning med syfte, målsättning och tidsplan samt relevanta publikationer.

 

 

Close Menu