Kreativt friår – en professionell frizon

KreativtFriFoto: Fredrik Strömberg

Serieskolans Kreativa friår erbjuder möjlighet för etablerade serieskapare att fördjupa sig i ett självformulerat årslångt projekt, med tillgång till arbetslokaler, teknisk utrustning etc.

Förkunskaper: Professionella erfarenheter från seriebranschen.

Ansökan: Görs via e-mail till kursansvarig Fredrik Strömberg. Kompletteras med projektbeskrivning med syfte, målsättning och tidsplan samt relevanta publikationer.