Serier år ett – grundkurs i serieskapande

1anFoto: Natalia Batista

Serier år ett är en utbildning i serieskapandets grunder, från idé till färdig serie. Du lär du dig om berättande, konstnärliga tekniker, figurkonstruktion, digital bildbehandling, seriehistoria, branschkunskap, trycksaksproduktion med mera. Lärarna är alla väl etablerade inom seriebranschen och undervisar inom sina respektive specialområden.

Att nå ut med sitt skapande är en viktig del av utbildningen och under året arbetar du med att skapa tidningar, böcker och utställningar, delta i mässor och festivaler och andra utåtriktade aktiviteter. Vi gästas regelbundet av inbjudna föredragshållare från seriebranschen och du får dina första kontakter med förlag, tidningar och andra presumtiva uppdragsgivare.

I kursen ingår också en grundläggande utbildning i digital bildbehandling och förberedelse av tryckfiler.

Förkunskaper: Grundskolebehörighet.

Ansökan: Läs mer under Ansökan.