Serier år ett – grundkurs i serieskapande

1anFoto: Natalia Batista

Serier år ett är en utbildning i serieskapandets grunder, från idé till färdig serie. Du lär du dig om berättande, konstnärliga tekniker, figurkonstruktion, digital bildbehandling, seriehistoria, branschkunskap, trycksaksproduktion med mera. Lärarna är alla väl etablerade inom seriebranschen och undervisar inom sina respektive specialområden.

Att nå ut med sitt skapande är en viktig del av utbildningen och under året arbetar du med att skapa tidningar, böcker och utställningar, delta i mässor och festivaler och andra utåtriktade aktiviteter. Vi gästas regelbundet av inbjudna föredragshållare från seriebranschen och du får dina första kontakter med förlag, tidningar och andra presumtiva uppdragsgivare.

Merparten av dina arbetsuppgifter löser du på traditionellt sätt med papper och penna, men i kursen ingår också en grundläggande utbildning digital bildbehandling.

Förkunskaper: Grundskolebehörighet.

Ansökan: Görs via ett ansökningsformulär. Ansökan kompletteras med insända arbetsprover. Skicka maximalt 10 kopierade sidor i A4-format.
OBS! Vi tar inte emot digitala filer och skicka inte originalteckningar.
Se till att ditt namn och din mailadress finns med på alla papper i ansökan.

Arbetsproverna ska bestå av berättelser i serieform, inte enskilda teckningar, men gärna skämtteckningar, seriestrippar etc.
Förslag på vad du kan skicka som arbetsprover:

  • Färdiga seriesidor (tuschade och eventuellt färglagda)
  • Strippserier
  • Skämtteckningar
  • Serier i varierande tekniker

Vill du skicka med egna fansin, skicka max två stycken.
Om du arbetar mycket digitalt vill vi se något du ritat analogt också.

Skicka inte bara blyertsskisser, för få sidor eller enbart illustrationer. Fyll helst din kvot med så mycket serier som möjligt, helst färdiga verk.

Bifoga ett ansökningsbrev på max 1 A4 (textstorlek 12) som beskriver:

  • Kort om dig och dina intressen
  • Dina tidigare studier och/eller jobb
  • Vad du vill skapa för serier
  • Kort sammanfattning av dina arbetsprover