Serier år två – påbyggnadskurs i serieskapande

2anFoto: Fredrik Strömberg

Serier år två riktar sig till dig som vill bli professionell serietecknare. Du får under året möjlighet att förverkliga ett serieprojekt som ska etablera dig inom seriebranschen. För att kunna göra detta får du tillgång till egen ateljéplats och handledare. Studierna bedrivs till stor del individuellt, vilket ställer stora krav på dig. Du måste vara initiativrik, kunna hitta lösningar på praktiska problem och skaffa dig kontakter inom seriebranschen.

Du ska under ditt andra år hos oss förverkliga ett serieprojekt. För att kunna göra det får du din egen ateljéplats och en handledare på skolan. Vi rekommenderar dessutom att du skaffar minst en extern mentor, som ska vara såväl rådgivare som dörröppnare i seriebranschen.

Förkunskaper: Gymnasiebehörighet (kursen är eftergymnasial) samt avslutad grundutbildning inom serieskapande motsvarande Serier år ett.

Ansökan: Görs via ett ansökningsformulär. Ansökan kompletteras med projektbeskrivning.

Projektbeskrivningen ska innehålla:

  • Kort beskrivning av projektet.
  • Målsättning, t.ex. publiceringsplaner.
  • Tidsplan.
  • Mentorer, ska vara kontaktade innan ansökan.
  • Gymnasiebetyg.
  • Arbetsprover, minst 2 exempel från projektet, gärna seriesidor.

Läs mer under Ansökan.