Foto: Steve Nyberg

Antagningen till läsåret 2023/2024 öppnar i mars 2023. Notera att vi då inte kommer att anta till kursen Serieskapande.
Din kursansökan gör du på Kvarnby folkhögskolas hemsida.

Allmänt

När vi tittar på dina arbetsprover letar vi efter berättande, bildspråk, kvalitét, originalitet och potential. Utöver det försöker vi skapa en dynamisk sammansättning av olika konstnärliga uttryck i klassen.

Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av serieteckning och/eller berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand. Vi ser positivt på att du har ambitioner att nå ut med dina serier till läsare. Vi ser positivt på erfarenheter av samarbeten i grupp inom till exempel föreningsverksamhet eller annat.

Information om ansökningsperiod och hur du skickar in din ansökan hittar du här.

Ansökan till kurserna Serieprojekt/Professionell seriekonstnär

Du söker med ett egenformulerat projekt du vill driva självständigt. Ansökan består av projektbeskrivning, arbetsprover samt ett personligt brev. Om du vill läsa kursen Professionell seriekonstnär krävs också dina gymnasiebetyg.

När vi läser din projektbeskrivning tittar vi på hur komplett den är, ambitionsnivå, genomförbarhet och relevans. Vi ser det som positivt om mentorer tackat ja och om du redan har påbörjat projektet.

Projektbeskrivningen ska innehålla:

 • Kort beskrivning av projektet.
 • Målsättning.
 • Publiceringsplaner.
 • Tidsplan.
 • Minst två mentorer, som ska vara kontaktade innan ansökan. Mentorerna ska vara kopplade till ditt projekt men behöver inte vara serieskapare. Du ska ha kontakt med dina mentorer regelbundet under året, t.ex. via mail eller möten, för att få feedback och hjälp i projektet. Det räcker med en handfull tillfällen under året.

Arbetsproverna får bestå av max 10 sidor som ska vara läsbara i A4-format. Arbetsproverna ska vara relevanta för projektet.

Ditt personliga brev ska vara kortfattat och max 1 A4. Brevet ska innehålla:

 • Kort beskrivning av dig och dina intressen.
 • Dina tidigare studier och/eller jobb.

Du kan bara skicka in dessa bilagor på ett sätt, som en enda PDF-fil med ditt personliga brev först och dina gymnasiebetyg sist. Du skickar in PDF-filen samtidigt som du gör din ansökan, så se till att ha den redo då. Vi tar inte emot fysiska arbetsprover per post.

För kännedom: Antagning till kursen Serieprojekt

Ansökan består av arbetsprover samt ett personligt brev.

Arbetsproverna får bestå av max 10 sidor som ska vara läsbara i A4-format. Arbetsproverna ska bestå av serier, det vill säga kortare eller längre berättelser i serieform. Förslag på vad du kan skicka som arbetsprover:

 • Färdiga seriesidor (tuschade och eventuellt färglagda)
 • Serier i varierande längd och tekniker
 • Strippserier
 • Skämtteckningar/enrutingar

Skicka inte ofärdigt material/skisser. Skicka inte sådant som inte är serier, t ex illustrationer. Fyll din kvot med så mycket serier som möjligt, helst avslutade verk.

Ditt personliga brev ska vara kortfattat och max 1 A4. Brevet ska innehålla:

 • Kort beskrivning av dig och dina intressen.
 • Dina tidigare studier och/eller jobb.
 • Vad du vill skapa för serier och varför.
 • Kort sammanfattning av dina arbetsprover.

Du kan bara skicka in arbetsproverna på ett sätt, som en enda PDF-fil med ditt personliga brev först. Du skickar in PDF-filen samtidigt som du gör din ansökan, så se till att ha den redo då. Vi tar inte emot fysiska arbetsprover per post.

Close Menu