Med start höstterminen 2020 blir Serieskolans tidigare grundkurs ersatt av en 2-årig kurs som heter Serieskapande. Den nya kursen kommer likt dess föregångare varva teoretiska lektioner och temaanknutna inlämningsuppgifter med praktiskt inriktat självständigt arbete, handledning, grupparbeten och workshops.

Den nya kursen är likt dess föregångare en kurs i serieberättandets grunder, men nu med rymd för fördjupande undervisning och mer tid för det egna konstnärliga arbetet och handledning.

Jag har tidigare studerat på Serieskolan. Får jag söka igen?

Ja. Det finns inga hinder för dig som tidigare studerat hos oss att ansöka till våra kurser igen, oavsett vilken kurs du har gått och vilken kurs du vill gå.

Jag har redan gått den ettåriga grundkursen. Kan jag söka direkt till den nya kursens andra år?

Ja, för dig som tidigare studerat på grundkursen finns en möjlighet att i mån av plats bli antagen till den nya kursen Serieskapandes andra år. Detta fyllnadsintag blir aktuellt för första gången till höstterminen 2021, med ansökan under våren 2021.

Då våra kurser är under ständig förändring kan vi inte garantera att du som tidigare studerat på vår ettåriga grundkurs har tillgodogjort dig kunskaper som i detalj motsvarar den nya kursens första år. Vi kan på samma sätt inte garantera att den nya kursens andra år inte kommer innebära några upprepningar för dig.

Jag vill bara gå ett år. Kan man det?

Ja. Du kan påbörja den tvååriga kursen och avsluta dina studier redan efter ett år.

Close Menu