Varför antar ni bara vartannat år till kursen Serieskapande?
2020 blev Serieskolans tidigare grundkurs ersatt av en 2-årig kurs som heter Serieskapande. Vi ändrade kursupplägget för att skapa en kurs i serieberättandets grunder som också ska ge tid för fördjupande undervisning och mer tid för det egna konstnärliga arbetet och handledning. Eftersom Serieskolan är en liten verksamhet, kan vi dessvärre bara anta nya deltagare än en tvåårskurs slutar.

Jag har redan gått den ettåriga grundkursen. Kan jag söka direkt till den nya kursens andra år?
Ja, för dig som tidigare studerat på grundkursen eller har motsvarande kunskap finns en möjlighet att i mån av plats bli antagen till den nya kursens andra kurssår. Vi öppnar antagningen dock bara i mån av plats. Notera dock att vi inte kan garantera att den nya kursens andra år inte kommer innebära några upprepningar för dig.

Jag vill bara gå ett år på kursen Serieskapande. Kan man det?
Nej. Vi antar till en sammanhaållen utbildning på två år. Om du slutar kursen efter ett år tvingas du göra ett studieavbrott och vi kan inte garantera dig en studieplats vid senare kurstillfälle. Men du har givetvis förtur om du skulle ansökan till kursens andra år vid något senare tillfälle.

Jag har tidigare studerat på Serieskolan. Får jag söka igen?
Ja. Det finns inga hinder för dig som tidigare studerat hos oss att ansöka till våra kurser igen, oavsett vilken kurs du har gått och vilken kurs du vill gå. Våra kurser är under ständig förändring.

Kan jag läsa kursen Serieprojekt utan att ha läst kursen Serieskapande?
Ja. Vi antar till Serieprojekt utifrån din projektbeskrivning och arbetsprover.

Kursen Professionell serietecknare är eftergymnasial. Vad innebär det?
Det innebär att det krävs att du är klar med gymnasiet för att kunna bli antagen. Kursen ges på en högre teoretisk kunskapsnivå. Du kan få studiemedel för eftergymnasiala studier av CSN.

Close Menu