Serieskolan erbjuder folkhögskolekurser på både gymnasial och eftergymnasial nivå. Läs mer om studiemedel (lån och bidrag) härDu betalar en deltagaravgift på 2000 kr/läsår som täcker fria kopior och utskrifter, försäkringar och visst undervisningsmaterial. 

Läs om hur du ansöker till kurserna under Ansökan.

Serieskapande är en tvåårig konstnärlig utbildning i serier, från idé till publicering. På skolan får du en ateljéplats och en handledare. Undervisningen varvar teoretiska lektioner och temaanknutna inlämningsuppgifter med praktiskt inriktat självständigt arbete, handledning, grupparbeten och workshops. Du lär du dig om dramaturgi, seriehistoria, serieteori, serieanalys, figurdesign, tuschteknik, digital bildbehandling, seriegenrer, publiceringsplattformar, marknadsföring och PR – och mycket mer.


Att nå ut med ditt serieskapande är en fundamental del av utbildningen. I kursen ingår undervisning i trycksaksproduktion och kursdeltagarna producerar egna tidningar, böcker och hemsidor, anordnar utställningar och deltar i mässor och festivaler i Sverige och internationellt. Vi besöks kontinuerligt av inbjudna gästföreläsare och du får kontakter med serienätverk, intresseorganisationer, förlag och andra presumtiva uppdragsgivare.

Antagningen sker läsårsvis. Kursen ges på gymnasial nivå.


Serieprojekt är en ettårig kurs där du får möjlighet att förverkliga ditt eget serieprojekt. På skolan får du en ateljéplats och en handledare. Studierna bedrivs till stor del individuellt, vilket ställer stora krav på dig. Du måste vara initiativrik, kunna hitta lösningar på praktiska problem och skaffa dig kontakter inom seriebranschen. Du har under året minst två externa mentorer, som ska vara såväl rådgivare som dörröppnare i seriebranschen.

Förkunskaper: Du behöver ha tidigare erfarenhet av serieteckning och/eller berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand.

Kursen ges på gymnasial nivå.


Professionell seriekonstnär är en ettårig kurs i professionellt serieskapande med fokus på yrkeskunnande och serieproduktion.
Kursen riktar sig till serietecknare som vill vidareutveckla sina färdigheter och etablera sig i seriebranschen genom att arbeta med ett eget projekt, från idé till färdig serie och publicering. På skolan får du en ateljéplats och en handledare.

Du kommer att lära dig att sätta ditt skapande i en yrkesmässig kontext och fördjupa dina tekniska och konstnärliga färdigheter utifrån en individuell studieplan. Du jobbar självständigt med ditt projekt med stöd av handledning från skolans lärare. 

Förkunskaper: Du behöver ha en avslutad gymnasieutbildning samt tidigare erfarenhet av serieteckning och -berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand.

Kursen ges på eftergymnasial nivå.

Kreativt friår är en möjlighet för etablerade serieskapare att fördjupa sitt konstnärliga arbete i en kreativ folkhögskolemiljö. Du blir antagen på dina meriter som yrkesverksam serieskapare och du arbetar självständigt utifrån en individuellt anpassad studieplan. På skolan har du tillgång till en egen ateljéplats, teknisk utrustning och handledning med skolans lärare. Kursen ges i mån av plats och på grundval av personliga samtal. Du ansöker genom att ta kontakt med oss på info[at]kvarnby.se. Bifoga meritförteckning och verkslista.

Förkunskaper: professionella erfarenheter från seriebranschen.

Close Menu