Du kan läsa på gymnasial och eftergymnasial nivå hos oss.

Kostnader och finansiering:
Våra kurser berättigar till studiemedel från CSN. Läs mer om studiemedel (lån och bidrag) här.
Du betalar en deltagaravgift på 2000 kr/läsår som täcker fria kopior och utskrifter, visst undervisningsmaterial och till viss del studieresor.

Ansökan
Läs om hur du ansöker till kurserna under Ansökan.

Serieskapande – 2-årig kurs i serieteckning och berättande

Serieskapande är en konstnärlig utbildning i serier, från idé till publicering. Undervisningen varvar teoretiska lektioner och temaanknutna inlämningsuppgifter med praktiskt inriktat självständigt arbete, handledning, grupparbeten och workshops. Under två år lär du dig om dramaturgi, seriehistoria, serieteori, serieanalys, figurdesign, tuschteknik, digital bildbehandling, seriegenrer, publiceringsplattformar, marknadsföring och PR – och mycket mer.

I kursen ingår undervisning i trycksaksproduktion och kursdeltagarna producerar egna tidningar, böcker och hemsidor, anordnar utställningar och deltar i mässor och festivaler i Sverige och internationellt. Vi besöks kontinuerligt av inbjudna gästföreläsare och du får kontakter med serienätverk, intresseorganisationer, förlag och andra presumtiva uppdragsgivare.Kursen ges på gymnasial nivå. Läs mer under vår FAQ.
OBS! Vi antar inte till hösten 2023.


Serieprojekt – 1-årig kurs kring ett eget projekt

Serieprojekt riktar sig till dig som vill bli professionell serietecknare. Du får under året möjlighet att förverkliga ditt eget serieprojekt. För att kunna göra detta får du tillgång till egen ateljéplats och handledare. Studierna bedrivs delvis individuellt, delvis tillsammans med dina kurskamrater och kursen Serieskapande. Du ska under ditt projektår lära dig att hitta lösningar på praktiska problem och skaffa dig kontakter inom seriebranschen. Du har under året minst två externa mentorer, som ska vara såväl rådgivare som dörröppnare i seriebranschen.

Förkunskaper: Du behöver ha tidigare erfarenhet av serieteckning och/eller berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand.

Kursen ges på gymnasial nivå.


Professionell serietecknare


Professionell seriekonstnär är en utbildning i professionellt serieskapande med fokus på yrkeskunnande och serieproduktion.
Kursen riktar sig till serietecknare som vill vidareutveckla sina färdigheter och etablera sig i seriebranschen genom att arbeta med ett eget projekt, från idé till färdig serie och publicering. Du kommer att lära dig att sätta ditt skapande i en yrkesmässig kontext och fördjupa dina tekniska och konstnärliga färdigheter utifrån en individuell studieplan. Du jobbar självständigt med ditt projekt med stöd av handledning från skolans lärare.

Förkunskaper: Du behöver ha en avslutad gymnasieutbildning och tidigare erfarenhet av serieteckning och -berättande, oavsett om du har gått en formell utbildning eller testat dig fram på egen hand.

Kursen ges på eftergymnasial nivå.


Kreativt friår – en professionell frizon

Kreativt friår erbjuder möjlighet för etablerade serieskapare att fördjupa sig i ett självformulerat årslångt projekt, med tillgång till arbetslokaler, teknisk utrustning etc. Du får under året möjlighet att ingå i en kreativ miljö och förverkliga ditt eget serieprojekt. För att kunna göra detta får du tillgång till egen ateljéplats och handledare. Studierna bedrivs till stor del individuellt, vilket ställer stora krav på dig. Du måste vara initiativrik, kunna hitta lösningar på praktiska problem och skaffa dig kontakter inom seriebranschen. Du har under året minst två externa mentorer, som ska vara såväl rådgivare som dörröppnare i seriebranschen.

Förkunskaper: Professionella erfarenheter från seriebranschen.

Kursen ges på gymnasial nivå.

Close Menu